home Meny close
menu Meny
  • Originale reservedeler
  • Frakt fra 49 og fri frakt over 799,-
  • Rask levering, sendes innen 24t

Et lite utvalg av våre merkevarer!

Købs- og leveringsbetingelser

1. ALMINDELIGE BETINGELSER
Disse Standard leveringsvilkår gælder for ethvert kjøb af produkter og tjenester udført af Kunden på Reservedel.dk, CVRnr 12345678, med eventuelle tillæg eller ændringer som er skriftlig aftalt. For privatkøb gælder samme betingelser som for erhvervskunder, men uden begrænsninger ift. de rettigheder som er givet i Købeloven. For mere information for privatkunder se: - Købeloven - Bekendtgørelse af lov om køb - http://www.forbrug.dk/Raad-og-rettigheder/Forbrugerleksikon/Koebelov

2. PRISER
Levering af produkter og tjenester gennemføres i henhold til gældende priser på e-handelsløsningen eller efter skriftlig aftale. Alle priser i løsningen er specifiseret med inkl. moms og ekskl. moms

3. BETALING / KREDIT
Fakturabetalingsforfald er netto 20 dage fra fakturadato. Betaling efter forfald beregnes med morarenter henhold til Renteloven.
VISA kort eller andre godkendte kort når ordren afsluttes i vor webshop. 

4. EJENDOMSRET
Reservedel.dk beholder ejendomsretten til alle leverede varer indtil de er betalt i sin helhed. Dette betyder, at du ikke kan videresælge, overdrage eller på nogen måde ændre varen før den er fuldt ud betalt.

5. FRAGT / LEVERANCE
Varer sendes normalt som postpakke eller anden hensigtsmæssig forsendelsesmåde. Du kan specifisere ønsket transport ved bestilling og tilhørende fragtbetingelser afhængig af valgt transportmåde. Valgt transportmåde vil i så tilfælde gøres gældende. 

6. REKLAMATION
Reklamation skal ske skriftlig hurtigst muligt efter, at Kunden har opdaget eller burde have opdaget den aktuelle fejl eller mangel, og senest 14 dage efter, at varen er leveret. For sent fremsat reklamation medfører, at alle krav som følge af fejl eller mangler ikke kan gøres gældende mod Reservedel.dk.

7. RETUR / FORTRYDELSESRET
Når det gælder fortrydelse / retur så følger vi selvsagt Købeloven. Se også kundeservice for mere information.

8. PRODUKTINFORMATION
Vi gør vort yderste for at give korrekt information i e-handelsløsningen, men billeder af produkter i løsningen er kun ment at give et indtryk af varen og der kan være afvig mellem leveret vare og billede. Hvis du er usikker omkring varen du bestiller, så send os en email eller ring os for at kontrollere rigtigheden.

9. SKADE PÅ VAREN
Opdager du straks skade på pakken/varen efter transport, skal du straks melde dette til transportøren, som har fragtet varen(Post Danmark, GLS, Bring, etc.), og enten nægte modtagelse eller få kvittering på skaden af transportør. Hvis du først opdager skaden efter, at du har pakket op, må du straks tage pakken og varen til transportør for at melde skaden.

10. TVISTER
Hvis der opstår tvist mellem parterne skal tvisten først forsøges løst i mindelighed. Hvis forhandlinger ikke fører frem til en løsning efter senest 2 måneder, kan hver af parterne forlange tvisten afgjort ved voldgift. For øvrig gælder bestemmelserne i Voldgiftsloven - Lov om voldgift.